Zoeken
  • Danielle Kempers

RSV: Hoe een verkoudheidsvirus voor jonge baby's heel gevaarlijk kan zijn


De afgelopen jaren gingen nieuwsberichten vooral over het CORONA virus. Voor jonge kinderen is er echter een virus dat vele malen gevaarlijker is: het RS Virus. Omdat er nog steeds ieder jaar veel jonge kinderen met dit virus in het ziekenhuis belanden is het goed hier aandacht aan te besteden.


Wat is het RS Virus

RSV staat voor Respiratoir Synctieel Virus. Zoals de naam al doet vermoeden is het een luchtweginfectie.

Er zijn twee typen van RS-virus: RSV-A en RSV-B. Deze typen kunnen gelijktijdig voorkomen en veroorzaken precies dezelfde ziekte.

RSV is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Doordat het een enorm besmettelijk virus is maken bijna alle kinderen het wel een keer door. Het virus duikt meestal op in de winter. Het komt vooral voor in de periode van oktober tot en met april. De afgelopen jaren zagen we het virus echter ook in de zomermaanden.


Wat doet het RS Virus?

Het RS virus kan een infectie veroorzaken in de bovenste (neus en keel) en onderste (longen)luchtwegen. Hierdoor ontstaat snot, slijm en soms ook benauwdheid. Bij oudere kinderen en volwassenen uit zich dit voornamelijk in een snotneus.

Het zijn vooral jonge baby's die erg benauwd worden en daardoor ook moeite krijgen met drinken. Soms is een ziekenhuisopname nodig voor sondevoeding en/of zuurstof. Een enkele keer is de benauwdheid zo ernstig dat een baby beademing nodig heeft.

Te vroeg geboren kinderen (prematuren) of kinderen met een aangeboren hartafwijking of het syndroom van Down, hebben een verhoogd risico op een ernstiger ziektebeloop. (Bij prematuren zijn de longen van de baby nog niet volledig volgroeid en heeft de baby ook minder antistoffen)


Bepaalde langetermijneffecten, zoals piepende ademhaling en astma, kunnen het gevolg zijn van RS-virus.

Symptomen

De tijd tussen een besmetting en de eerste ziekteverschijnselen van het RS-virus varieert van 2 tot 8 dagen.

Het begint meestal met een neusverkoudheid en hoesten, na 1 tot 2 dagen nemen de klachten toe.De verschijnselen die je dan ziet zijn